If history predicts the future.
Would you change it?

Hello world,
we are playField.

We zijn een kunstencollectief dat je uitnodigt voor interactieve installaties op de rand van theater. Of is het omgekeerd? Scroll verder en kom het te weten.

Over ons

Over ons

PlayField is een kunstcollectief dat de toeschouwer uitnodigt om meer te doen dan alleen kijken. Het publiek wordt onderdeel van het narratief of stuurt de inhoud van de installatie, al of niet geassisteerd door technologie. Wat brengt dit teweeg? Welke consequenties kunnen we hieruit destilleren?

Het werk van playField combineert kunst, technologie en wetenschap. Via een waaier aan wetenschappen zoals filosofie, sociologie en data science onderzoeken we maatschappelijke thema’s die de toeschouwer stimuleren om verder na te denken.

Met een voorliefde voor samenleving, menselijk gedrag en hedendaagse technologie laat playField het publiek immersieve kunst ontdekken. Via de interactieve en performatieve creaties van playField wordt de grens tussen publiek en kunstwerk vervaagd. 

Lana Schneider
Lana
Lana Schneider (°1991, Belgium) is maker, scenographer and visual artist.
Marthe Schneider
Marthe
Marthe Schneider (°1994, Belgium) is maker, writer and actress.
Tim De Paepe
Tim
Tim De Paepe (°1986, Belgium) is maker, director and IT developer.

Projecten

Het werk van playField draait rond verschillende thema’s zoals onder andere big data, de kosmos, de wrijving tussen verschillende wereldbeelden, de plaats van de mens in de wereld, etc.
Rond deze onderwerpen ontstaan er steeds meerdere projecten en vormen zich verschillende groepen van voorstellingen en installaties die met elkaar verbonden zijn en met elkaar in wisselwerking staan. Tot op heden werkt playfield onder drie koepels: Big Data Trilogie, A.R.C. en Human. 
In ons werk maken we een cross-over tussen theater, beeldende kunst, nieuwe media en wetenschap. Dit resulteert in immersieve, interactieve of participatieve installaties of performances.

Big Data Trilogie

Big Data Trilogie is een drieluik dat bestaat uit de voorstellingen #1
HOLLOW, #2 BIAS en #3 RELAY. In de verschillende delen zakken
we steeds dieper in de verschillende lagen van informatica (de communicatielaag, de binaire laag en de technologische laag).  Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd om
stil te staan bij de impact van digitalisering in een samenleving waar
technologie steeds sneller en vaak onbewust evolueert. Doorheen deze trilogie willen we het publiek grip geven op het verborgen gezicht van big data, dat onbewust aanwezig is in ons dagelijks leven, en willen we de ethische problemen definiëren die een individu en uiteindelijk de hele samenleving raken.

Een reeks ontmoetingen met een vreemde zetten je in deze installatie aan tot nadenken over intimiteit, persoonlijke ruimte en privacy in relatie tot het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Een ervaring die bijblijft en op zeer directe wijze reflecteert op ons dagelijkse handelen. #1 HOLLOW speelde van 2016 tot en met 2019 en was te zien in België en Nederland.
Wat zijn al onze individuele keuzes eens ze in een big data set terechtkomen? Niet meer dan cijfertjes. Sterker nog: eentjes en nulletjes. Hoe kan de individuele keuze van de toeschouwers worden gereduceerd naar datgene wat zij voor de computer zijn: een code die hun keuzes blootlegt en dus hun ‘identiteit’? Want zijn de individuele keuzes die we maken niet wat ons onderscheidt van de rest? Of is die mogelijkheid tot keuze niet meer dan een illusie?
In #3 RELAY werpen we een blik op zowel de geschiedenis als de toekomst van het digitale tijdperk. Bij het zoeken naar de oorzaak van een storing in de Mark II Aiken Relay Calculator in 1947, de eerste primitieve computer, ontdekte één van de operatoren een nachtvlinder in een relaiscomponent. De eerste ‘bug’ werd meteen de laatste analoge verzetsstrijder in de evolutie van de computer.

A.R.C.

A.R.C. (A Real Catastrophe) is een overkoepelende naam voor enkele beeldende werken en performances die het collectief playField over een bepaalde periode wil uitvoeren in de publieke ruimte van verschillende steden. Als vertrekpunt voor het concept A.R.C. gebruiken we het mythologische verhaal van de ark, dat voorkomt in verschillende godsdiensten en culturen wereldwijd. Een verhaal dat diep in ons collectieve geheugen geworteld zit en waarvan de symboliek meer dan ooit actueel is. In A.R.C. wordt de toeschouwer uitgenodigd een traject af te leggen dat een blik werpt op een nieuwe sociale structuur, waarbij onze individualistische maatschappij in vraag wordt gesteld en het gerucht uit een andere wereld een nieuw toekomstperspectief biedt.

Onze samenleving lijkt zich steeds meer te verzetten tegen de afbrokkeling van het huidige wereldbeeld. De nadruk ligt zodanig op  het  'behouden' dat we vergeten ons open te stellen voor het bouwen aan andere mogelijke toekomstbeelden.
Oeverloos is een interactieve voorstelling voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die deel uitmaakt van het project A.R.C. (A Real Catastrophe) en de tussenruimte van het festival aanwendt om verhalen te vertellen die een venster naar een andere wereld openen.
Vertel ons je wensen en dromen. Met RUMOR // Unfolding Futures verzamelt playField toekomstperspectieven van de inwoners van de stad waar het project neerstrijkt. Kom de installatie binnen, luister naar de instructies, praat. Een AI bundelt voortdurend de wensen van alle deelnemers. Zo worden individuele dromen getransformeerd tot collectieve toekomstperspectieven. Hoezeer variëren verlangens onderling? Waar zijn er raakvlakken?

HUMAN

Ontdek samen met playField de ongrijpbare wereld van het menselijke geheugen. Je maakt kennis met vijf performers, vijf perspectieven en vijf persoonlijke geschiedenissen. Ze delen hun herinneringen. Klinken ze bekend in de oren? Langzaam maar zeker vormen persoonlijke gefragmenteerde momenten zich een web van verhalen waar niemand aan ontkomt.
Alles en iedereen kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief. Wandelt rond, verplaatst zich, neemt plaats, positioneert zich en ervaart de wereld rondom zich vanuit een eigen unieke panorama. Zo beleeft alles zijn eigen verhaal en zo bouwt iedereen mee aan hetzelfde verhaal. Kies vanuit welk standpunt je de muziek wil ervaren en daag je oren uit om telkens nieuwe invalshoeken te ontdekken. Jouw positie in de ruimte bepaalt jouw perspectief. Voel de trilling van de vioolsnaren, hoor de ademhaling van de blazers en maak je geest vrij tijdens i-Classics Empty Minds, word onderdeel van een kunstwerk en laat je inspireren. i-Classics Empty Minds is een productie van philharmonie zuidnederland, in samenwerking met playField, Fashionclash en Karmijnrood Podiumkunst. ‘I-classics: Empty Minds’ speelde in 2018 en was te zien in Nederland.
Alles verandert, verplaatst, trilt, connecteert, communiceert, musiceert. Met andere woorden: alles is in beweging.

Samenwerkingen

Zet jezelf aan de controleknop en beslis wat er gebeurt op scène. PRESS Play. neemt je mee in een interactieve voorstelling die speelt met de heerlijke/verraderlijke vrijheid van een virtuele wereld vol verborgen algoritmes.

Do you want to know more? Contact us!

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Wat is er nieuw?

Hou de vinger aan de pols! We houden je op de hoogte van het reilen en zeilen van playField.

We hebben vrienden nodig!