1° Timeline

1° Timeline

Onze samenleving lijkt zich steeds meer te verzetten tegen de afbrokkeling van het huidige wereldbeeld. De nadruk ligt zodanig op  het  'behouden' dat we vergeten ons open te stellen voor het bouwen aan andere mogelijke toekomstbeelden.

In 1° TimeLine nemen we de toeschouwer mee in een reis door de tijd. De toeschouwer wandelt door de stad, begeleidt door de verschillende toekomstbeelden, dromen en nachtmerries van vijf inwoners van de stad Gent. De toeschouwer wordt geconfronteerd met de spanning tussen dystopie en utopie. Waar begint de ene, waar stopt de andere? Of kunnen zij gelijktijdig bestaan?

1° TimeLine werd in 2017 op maat gemaakt voor de stad Gent (BE) en de gemeente Heerlen (NL).

foto &
video